Искаме да бъдем

активни граждани

fascia-icone400x51

ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА #PLAYEUROPE ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО!

#PlayEurope е европейски проект, който има за цел да повиши осведомеността на младите хора за значението на активното гражданство, като използва моделите на корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество.

Проектът използва подхода за обучение чрез игри и предоставя на студентите и учениците иновативна и интересна програма за придобиване на ключови знания и умения, които допринасят за отговорно поведение и критично мислене в обществото. 

Целта на #PlayEurope е да насърчи активното гражданство чрез инструментите на социалното  предприемачество и да повиши интереса на младите хора към социалните въпроси и обществената ангажираност, като им покаже как и до каква степен социалното предприемачество може да им помогне да станат по-добри граждани.

Гледайте ръководството стъпка по стъпка >

round-guy

НОВИНИ

Социалното предприемачество в Източна Европа и на Балканите

Социалното предприемачество в Източна Европа и на Балканите

Сициалното предприемачество не подминава и Източна Европа, въпреки по-малките финансови възможности на компаниите. У нас

Повече