До 2021 г. близо 2% от БВП ще се постига от социални предприятия

Парламентът одобри създаването на предприятия на социалната и солидарната икономика, след като депутатите приеха на първо четене правителствения законопроект. Негови субекти са кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел и социалните предприятия

Link: https://www.investor.bg

Share this: