За нас

ЦЕЛИ

Целите на #PlayEurope са

  • Да стимулира учащите и безработните младежи да бъдат активни граждани, като им помогне да развият професионалните и личностните си умения със средствата на цифровата интеграция и им предостави полезни онлайн ръководства за стартиране на социален бизнес
  • Да ​​покаже на младите хора как да прилагат на практика уменията, придобити чрез проекта #PlayEurope в ежедневието и за общото благо, благодарение на Наръчника с добри практики за социално предприемачество, който представя истории на успеха от реалния бизнес
  • Да насърчи въвеждането на алтернативни методи на обучение в учебните заведения и неправителствените организации, които работят в тясно сътрудничество с младите хора и да мотивира  преподавателите и младежките работници да използват подхода за неформално учене на „PlayEurope“ за насърчаване на гражданското участие сред студените.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

#PlayEurope е насочен към студенти и безработни младежи на възраст между 18-30 години в осем европейски страни:  България, Кипър, Естония, Гърция, Италия, Македония, Румъния и Испания

ПАРТНЬОРИ