Наръчникът с добри практики съдържа реални истории от хора, които успешно управляват социални предприятия, мотивират и вдъхновяват младите хора да си създават собствен социален бизнес. Като инструмент той ще бъде изключително полезен, за да се идентифицират онези ключови компетенции, които трябва да бъдат подобрени, за да се могат младите хора да се реализират по-добре като граждани и на пазара на труда в сферата на социалния бизнес.

Прочетете историите накратко на Вашия език!