РЪКОВОДСТВО СТЪПКА ПО СТЪПКА

Ръководството стъпка по стъпка #PlayEurope “Как да станем социални предприемачи за 7 дни” съдържа упражнения за седем дни, чрез които  кандидат-предприемачите могат да придобият основни елементи на професионалните и личностните умения, които са важни за създаването на социално предприятие. Всяко личностно умение, като творчество и лидерство, включва конкретно задание, което насочва към конкретно професионално умение. Този подход би могъл да помогне на потребителите да успеят не само в своя потенциален предприемачески път, но и на всяко бъдещо работно място.