Το Εγχειρίδιο με Παραδείγματα Επιτυχίας περιέχει πραγματικές ιστορίες από άτομα που έχουν ήδη ιδρύσει  κοινωνικές επιχειρήσεις, παρακινώντας και ενθαρρύνοντας τους νέους να δημιουργήσουν τις δικές τους κοινωνικές επιχειρήσεις. Ως εργαλείο, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τον προσδιορισμό εκείνων των βασικών ικανοτήτων που πρέπει να βελτιωθούν για να ενδυναμώσουν τους νέους ως πολίτες και την έμμεση εφαρμογή τους στην αγορά εργασίας, ιδίως στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε μια περίληψη αυτών των ιστοριών στην γλώσσα σας.