Ευρωπαϊκό έργο για ενδυνάμωση νέων γυναικών να ασχοληθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Το Ευρωπαϊκό έργο «Young Women as Social Entrepreneurs, path to better life – WomenPRO» έχει ως σκοπό να παρακινήσει νεαρές γυναίκες που διαμένουν στην ύπαιθρο ή σε απομονωμένες περιοχές να ασχοληθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην περιοχή τους.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε νεαρές γυναίκες μέσα από την ενημέρωση και υποστήριξη τους για να αναπτύξουν τις δεξιότητες σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την δημιουργικότητα την καινοτομία.

Ενδυνάμωση γυναικών μέσα από τη κοινωνική επιχειρηματικότητα

https://www.womenpro.eu/

Share this: