Η κοινωνική επιχειρηματικότητα: Ένα εργαλείο για Κοινωνική Ανάπτυξη & Βιωσιμότητα

Ο ρόλος των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική πραγματικότητα σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και της βιωσιμότητας

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς επιχειρηματίες; Αν ναι, διαβάστε το παρακάτω άρθρο!

http://www.epixeiro.gr/article/2576