Μύρτιλλο: μια επιχείρηση ειδικού σκοπού

Το άρθρο παρουσιάζει το καφέ Μύρτιλλο είναι η πρώτη κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα που έγινε με σκοπό την μόνιμη απασχόληση αλλά και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία.

Προώθηση της καλής πρακτικής του καφέ Μύρτιλλο, το οποίο δίνει ευκαιρίες σε ανθρώπους με αναπηρία.

Μύρτιλλο: μια επιχείρηση ειδικού σκοπού

Share this: