ΟΔΗΓΟΣ ΒΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΒΗΜΑ

#PlayEurope Οδηγός Βήμα-προς-Βήμα – «Γίνετε Κοινωνικός Επιχειρηματίας σε 7 ημέρες» – περιέχει ασκήσεις για επτά ημέρες, μετά τις οποίες οι μελλοντικοί επιχειρηματίες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις των κρίσιμων διαπροσωπικών και τεχνικών δεξιοτήτων που είναι σημαντικές για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, για κάθε διαπροσωπική δεξιότητα που αναγνωρίζεται, όπως η δημιουργικότητα ή η ηγεσία, θα περιλαμβάνεται μια άσκηση και θα συνδέεται με μια συγκεκριμένη τεχνική δεξιότητα. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να επιτύχουν όχι μόνο στο επιχειρηματικό τους μέλλον αλλά και σε οποιονδήποτε μελλοντικό χώρο εργασίας.