Περιοδικό δρόμου «σχεδία»

Το άρθρο παρουσιάζει την Κοινωνική Επιχείρηση Σχεδία. Η «σχεδία» δεν είναι επαιτεία. Οι πωλητές δεν επαιτούν, αλλά με αξιοπρέπεια πωλούν το περιοδικό για να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα, το οποίο προηγουμένως οι ίδιοι έχουν αγοράσει.

Η στήριξη πρωτοβουλιών σαν την Σχεδία από το κοινό

https://www.lifo.gr/lifoland/you-send-it/140131

Share this: