Σχετικά με μας

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι του #PlayEurope είναι οι ακόλουθοι:

  • Να παρακινήσει νεαρούς μαθητές και άνεργους να γίνουν ενεργοί πολίτες, δουλεύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων/επαγγελματικών δεξιοτήτων τους και την ψηφιακή μάθηση, παρέχοντας τους ένα χρήσιμο online Οδηγό για να ξεκινήσουν μια κοινωνική επιχείρηση.
  • Να παρουσιάσει στους νέους ανθρώπους πως θα εφαρμόσουν τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν από το πρόγραμμα #PlayEurope στην καθημερινότητα τους και για το κοινό όφελος, με τη βοήθεια του Εγχειριδίου με Παραδείγματα Επιτυχίας στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, το οποίο θα παρουσιάζει πραγματικές περιπτώσεις επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Να ενθαρρύνει την υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων από τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που συνεργάζονται στενά με νέους ανθρώπους, παρακινώντας τους δασκάλους και τα άτομα που εργάζονται με νέους να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση άτυπης μάθησης του #PlayEurope για να προωθήσουν την συμμετοχή των μαθητών σε θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Το πρόγραμμα #PlayEurope απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημίου και νέους ανέργους μεταξύ 18-30 από οκτώ χώρες της Ε.Ε.: Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, FYROM, Ρουμανία και Ισπανία

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ