Euroopa riikide sotsiaalsete ettevõtete võrgustike ühendus Euclid kutsub pöörama senisest rohkem tähelepanu sotsiaalsele ettevõtlusele

20 riigi võrgustike juhid Euclid’st tõid ühises avalduses Euroopa Parlamendi uutele saadikutele välja kolm teemat, millega peavad vajalikuks Euroopa tasandil senisest aktiivsemalt tegeleda: Sotsiaalsete ettevõtete nähtavuse suurendamine , nende parem ligipääs finantsidele ning Sotsiaalse ettevõtlusega seotud regulatsioonide ühtlustamine.

“Euroopa Liit järgib oma poliitikate väljatöötamisel ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke. Ühiskondlike muutuste ja majandusarengu peamised mootorid on rahvusvaheline kaubandus, investeeringud ja äriline aktiivsus. Sotsiaalsed ettevõtted, mis tegelevad ühiskonna ja keskkonna katsumustega, rakendavad ärimudelit, mis aitab jõuda õiglasema ja jätkusuutlikuma ühiskonnani,” seisab pöördumises europarlamendi saadikutele.

Sotsiaalsete ettevõtete arv on kasvamas ning nad suudavad positiivselt mõjutada nii Euroopat kui laiemalt maailma. Sotsiaalsed ettevõtted toodavad tulu, loovad töökohti ja teenivad kasumit nagu kõik teisedki ettevõtted. Euroopa 2,8 miljonit sotsiaalset ettevõtet pakuvad tööd 19,8 miljonile inimesele, mis moodustab 6,3%kogu tasustatud tööjõust.Sotsiaalsele ettevõtlusele tähelepanu suunamine aitab jõuda kaasavama ja mitmekesisema majanduse ja sidusama ühiskonnani, seisab ühisavalduses

Rohkem infot Sotsiaalsete ettevõtete võrgustike kodulehelt

Euroopa sotsiaalsete ettevõtete võrgustike ühispöördumine

Share this: