Meist

EESMÄRGID

#PlayEurope eesmärgid on:

  • Aktiviseerida ja kaasata õpilasi ning noori töötuid ,arendades nii nende tugevaid kognitiivseid kui ka nö. pehmeid oskuseid. Töötatakse välja samm-sammuline internetipõhine juhend kuidas seada üles oma sotsiaalne ettevõtlus, mis on suunatud eelkõige noortele.
  • Näidata noortele kuidas #PlayEurope projektis kogutud teadmisi ja oskusi kasutada igapäevaelus ning üldsuse heaks läbi meie Sotsiaalse Ettevõtluse Edulugude Manuaali, mis tutvustab ettevõtete häid näiteid.
  • Alternatiivsete meetodite juurutamine koolides, koolitustel, institutsioonides ja MTÜ-des mis töötavad noorte inimestega, kutsudes õpetajaid ja noorsootöö juhte kasutama #PlayEurope mitteformaalset õpilähenemist oma õpilaste seas.

KASUTAJAD

#PlayEurope projekt hõlmab kõrgkooliõpilasi ja töötuid noori  vanuses 18-30 aastat kaheksast EL maalt: Bulgaariast, Küproselt, Eestist, Kreekast, Itaaliast, Makedooniast, Rumeeniast ja Hispaaniast.

PARTNERORGANISATSIOONID