Ние сакаме да бидеме

активни граѓани

fascia-icone400x51

Повелете на вебсајтот #PLAYEUROPE
EDUGAMES FOR ACTIVE CITIZENSHIP!

#PlayEurope е европски проект чија цел е да се зголеми свесноста за занашењето да биде „активен граѓанин“ меѓу младите луѓе од различни ЕУ држави, користејќи го моделот на кооперативни претпријатија и едукацијата за социјално претприемништво.

Проектот користи едукативен пристап кој им овозможува на студентите, особено на средношколски универзитетски нивоа, иновативна и ангажирачка програма за подобрување и промовирање на клучните компетенции со цел да станат активни, одговорни и критични граѓани.

Целта на #PlayEurope е да се поттикне активното граѓанство како инструмент за социјално претприемништво преку зголемување на интересот на младите за социјалните прашања и учество во демократските процеси, користејќи го социјалното претприемништво како патоказ да станат подобри граѓани.

Погледнете го Водичот чекор >

round-guy

вести

Социјално претприемништво

Социјално претприемништво

Бизнис практиката и новите трендови, полека но сигурно, го воведуваат на сé поголема врата социјалното

Прочитајте повеќе