Ние сакаме да бидеме

активни граѓани

fascia-icone400x51

Повелете на вебсајтот #PLAYEUROPE
EDUGAMES FOR ACTIVE CITIZENSHIP!

#PlayEurope е европски проект чија цел е да се зголеми свесноста за занашењето да биде „активен граѓанин“ меѓу младите луѓе од различни ЕУ држави, користејќи го моделот на кооперативни претпријатија и едукацијата за социјално претприемништво.

Проектот користи едукативен пристап кој им овозможува на студентите, особено на средношколски универзитетски нивоа, иновативна и ангажирачка програма за подобрување и промовирање на клучните компетенции со цел да станат активни, одговорни и критични граѓани.

Целта на #PlayEurope е да се поттикне активното граѓанство како инструмент за социјално претприемништво преку зголемување на интересот на младите за социјалните прашања и учество во демократските процеси, користејќи го социјалното претприемништво како патоказ да станат подобри граѓани.

Погледнете го Водичот чекор >

round-guy

вести

Eдукативeн проект „3Д Еко Автобус“ во основните училишта

Eдукативeн проект „3Д Еко Автобус“ во основните училишта

Веќе цел месец во рамките на основните училишта во општина Карпош се одвиваше едукативниот проект

Прочитајте повеќе