Иновациите не резултираат со нови работни места

Македонските компании слабо инвестираат во иновации. Истражувањата и развојот на бизнисот се далеку под просекот на Европската Унија. Иако во последната година има раст на иновативните активности кај малите и средните претпријатија, сепак, нивниот импакт е слаб и не резултира со креирање нови работни места или зголемување на извозот.

https://nezavisen.mk/mk/vesti/2018/10/96198/

Share this: