Мало царство во срцето на преспа – фармата „Spirit of Prespa“

На само неколку километри од Ресен, во селото Царев Двор е сместено малото овошно царство, фармата „Spirit of Prespa“ (Духот на Преспа). Скромни, љубезни, полни со ентузијазам и позитивна енергија Виолета и нејзините две ќерки Ана и Елена не пречекаа во дворот на, како што ја нарекуваат, фармата.

Link: https://lokalno.mk/malo-tsarstvo-vo-srtseto-na-prespa-farmata-spirit-of-prespa/

Share this: