Прирачникот за успешни приказни содржи вистински стории од поединци кои веќе работат со социјални претпријатија, мотивирајќи ги и инспирирајќи ги младите луѓе да го постават сопствениот социјален бизнис. Како алатка, тој ќе биде неверојатно корисен за да се идентификуваат клучните компетенции кои ќе треба да се зголемат за да се унапредат младите луѓе како граѓани и индиректно да се применуваат на пазарот на трудот, особено на социјалниот бизнис сектор.

Прочитајте резиме на приказните на вашиот јазик!